Fyrir launagreiðendur

Félagsgjöld til Félags lífeindafræðinga sem dregin eru mánaðarlega af launum félagsmanna og vinnuveitandi gerir skil á eru frá og með 1. júní 2015 1,2% af heildarlaunum. Þetta gildir fyrir alla félagsmenn jafnt – hvort sem er á almennum eða opinberum vinnumarkaði.


Númer FL er:  618
Orlofs- og desemberuppbót
Um iðgjaldaskil fyrir launagreiðendur og verktaka

Framlag vinnuveitanda í sjóði félagsmanna FL

  • í Orlofssjóð BHM 0.25% af heildarlaunum, í Starfsmenntunarsjóð BHM 0.22% af heildarlaunum.
  • í Vísindasjóð FL 1,5% af heildarlaunum – ath breytingar á kjarasamningi 2008
  • í Styrktarsjóð 0,75% af heildarlaunum
  • í Sjúkrasjóð BHM 1% af heildalaunum.
  • í Starfsþróunarsetur háskólamanna 0,70% af heildarlaunum – valkvætt.

Aðeins er greitt í annan hvorn þessara sjúkrasjóða aldrei í báða. Félagsmenn á almennum markaði greiða í Sjúkrasjóð BHM, en
Styrktarsjóður er fyrir félagsmenn sem vinna hjá ríkisfyrirtækjum af einhverju tagi.

Allar greiðslur vegna félagsgjalda og iðgjalda í vísindasjóð, orlofssjóð, starfsmenntunarsjóð, fjölskyldu- og styrktarsjóð og sjúkrasjóð eiga að greiðast inn á bankareikning skv. neðangreindum upplýsingum:
Bankaupplýsingar: 0336-26-50000
kt. 630387-2569.

Greiða má í einni upphæð en skilagreinar með fullnaðarupplýsingum (nákvæma sundurliðun gjalda) um viðkomandi launþega þurfa jafnframt að berast til Bókunar- og innheimtumiðstöðvar Bandalags háskólamanna.

Senda má rafrænt með XML í gegnum síðuna www.skilagrein.is eða SAL færslu með tölvupósti á netfangið skilagreinar@bhm.is hinsvegar. Ekki þarf að setja inn lykilorð þó beðið sé um það í sumum kerfum.

Síða fyrir launagreiðendur á vef BHM

Heimilisfang fyrir skilagreinar sem berast í pósti

Bandalag háskólamanna
Borgartúni 6, v/BIB
105 Reykjavík

Netfang fyrir skilagreinar: skilagreinar@bhm.is Fax. 595 5101

Starfsendurhæfingarsjóður

Framlag í Starfsendurhæfingarsjóð er nú frá og með 1. janúar 2016 0,1% (var áður 0,13%) og fylgir lífeyrissjóði.